HOE GAAN WIJ ALS VERKOOPMAKELAAR TE WERK?

Bij het verkopen van een huis komt tegenwoordig erg veel kijken. Heeft u bijvoorbeeld al nagedacht over de plaatsing van uw woning op Funda? En welke rol aantrekkelijke foto’s hierbij spelen? Hoe wordt de promotie van uw huis verder aangepakt? De snelste verkoop en de hoogste opbrengst, dat is wat iedereen uiteindelijk wil. Maar ervaring leert dat de hoogste vraagprijs lang niet altijd de beste keuze is, want over het algemeen geldt dat hoe langer uw huis te koop staat, hoe lager de opbrengst uiteindelijk is. Door jarenlange ervaring met de verkoop van woningen in Rotterdam en omgeving, weten wij wat kopers beweegt zo dat wij uw belang maximaal kunnen behartigen.

Om het best mogelijke resultaat te behalen maken wij voor ieder huis een advies op maat en bepalen de verkoopstrategie die het best bij uw huis en situatie past. In combinatie met onze professionele en persoonlijke aandacht zorgen wij ervoor dat uw huis zo optimaal mogelijk wordt verkocht.

Om het vorenstaande zo snel en effectief mogelijk te kunnen bewerkstelligen kunt u o.a. het volgende van ons verwachten:

Inventarisatie van uw wensen
Wanneer u van plan bent uw woning te verkopen, komen we eerst vrijblijvend langs voor een kennismakingsgesprek. Wij bekijken op dat moment het huis en inventariseren uw wensen.

Een persoonlijk verkoopplan
Ieder huis is anders! Wij maken een persoonlijk verkoopplan voor u, specifiek gericht op uw huis en wensen. Wanneer u besluit verder met ons te gaan, kijken we samen met u naar de stappen die we kunnen nemen om uw huis zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen.

De bezichtigingen
Vanzelfsprekend begeleiden en coördineren wij de bezichtigingen voor u. Na de bezichtiging neemt de makelaar contact met u op om de bezichtiging terug te koppelen.

De onderhandelingen
Tijdens de onderhandelingen kunt u vertrouwen op onze ervaring. Met uitgebreid advies, ondersteuning en overleg komen we tot een optimale overeenkomst.

De koopovereenkomst
Nadat de onderhandelingen succesvol zijn afgerond zal een koopovereenkomst moeten worden opgesteld. Hierin worden alle gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd en vastgelegd.
Na het ondertekenen van deze overeenkomst en ontvangst van een afschrift hiervan heeft de koper nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin hij alsnog van de koop van uw woning kan afzien.

De notaris
Een aantal dagen voor de oplevering krijgt u van de notaris een concept van de akte van levering. Er wordt een afspraak gemaakt met de notaris voor het tekenen van de akte van levering op de overeengekomen datum van eigendomsoverdracht. Voor de overdracht vindt de eindinspectie plaats waarbij wij uiteraard ook aanwezig zijn. Nadat u de documenten bij de notaris heeft getekend bent u officieel geen eigenaar meer van de woning en is uw woning definitief verkocht, gefeliciteerd!

Wat zijn onze tarieven, de courtage?
Omdat de verkoop van elk huis een andere strategie vergt, hanteren wij geen standaardtarief voor de verkoop van uw huis. Wel kunnen we u onze gedachte hierover enigszins verduidelijken.

Mogelijkheid 1: een variabele variant:
Bij deze op succes gestuurde variant wordt het resultaat van de onderhandeling evenredig beloont. Dit komt duidelijk naar voren in de hoogte van het tarief, de courtage. Hoe hoger de verkoopprijs, hoe beter voor u en ons. Kortom een win-win situatie! Valt het verkoopresultaat onverhoopt tegen, dan valt het uiteindelijke tarief ook duidelijk lager uit. Met deze variant komt de toegevoegde waarde van een makelaar zeer duidelijk tot uiting. Desgewenst lichten wij deze variant uiteraard graag nader aan u toe.

Mogelijkheid 2: een vast percentage over de verkoopprijs:
Ook bij deze variant is het tarief hoger indien er een hogere verkoopprijs wordt gerealiseerd. Omdat de hoogte van het tarief uiteindelijk niet veel zal verschillen bij een verkoopprijs iets hoger of lager betreft het hier een vrij vlakke variant. Deze variant is ideaal voor degene die op voorhand de uiteindelijke kosten in kaart wil brengen omdat de uitschieters zowel naar boven als beneden beperkt zijn.

Omdat elk huis en elke opdrachtgever verschillend is, is het fijn om te weten dat u niet alleen staat in dit proces. Het verkopen van uw huis via een goede NVM-makelaar verdient zich altijd terug. Heeft het toch de voorkeur om een andere aanpak te bespreken, dan is dit uiteraard geen probleem.

Bent u geïnteresseerd geraakt, maak dan een vrijblijvende afspraak zodat wij een passend plan van aanpak kunnen opmaken en een tarief op maat dat past bij uw situatie kunnen bepalen.

NEEM CONTACT OP MET VAN EIJK MAKELAARS & TAXATEURS

Hooft & Mooij team